Romatizmal kalp hastalığı, 25 yaşın altındaki kişilerde en sık görülen kalp hastalığıdır. Bu hastalık, Grup A streptokokların neden olduğu boğaz enfeksiyonuna karşı otoimmün inflamatuvar reaksiyon sonucunda gelişen bir veya birkaç romatizmal ateş epizodunun kalp kapakçıklarında neden olduğu hasardan kaynaklanır. En sık çocukluk çağında ortaya çıkar ve ömür boyu sakatlığa ya da ölüme yol açabilir. Romatizmal kalp hastalığı, streptokok enfeksiyonlarını önleyerek veya antibiyotiklerle tedavi ederek önlenebilir. Kalp ve damar hastalıkları hakkında bilgi vermek, kalp sağlığı konusunda bilinçlendirmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırabilmek amacıyla “12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası” olarak belirlenmiştir. Bu konunun önemine dikkat çekmek amacıyla Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Nisan sayısında “Romatizmal Kalp Hastalığı” konusuna yer verilmiştir.

BULTEN KAPAKSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial