Tetanoz, Clostridium tetani bakterisinin sporlarının neden olduğu akut ve bulaşıcı bir hastalıktır. Çoğu vaka enfeksiyondan sonraki 14 gün içinde ortaya çıkar. Tetanoz insandan insana bulaşmaz ve tetanoz-toksoid içeren aşılar ile bağışıklama sağlanarak önlenebilir. Ancak tetanozdan iyileşen kişiler doğal bağışıklık kazanmadıkları için yeniden enfekte olabilirler. Bu nedenle tekrar aşılanmaları gerekir. Bildirilen tetanoz vakalarının çoğu, yeni doğan bebeklerde ve tetanoz toksoidi içeren aşılar ile yeterince aşılanmamış annelerde doğumla ilişkilidir. Dünya çapında rutin bağışıklama programlarına dâhil edilen ve doğum öncesi bakım sırasında uygulanan tetanoz toksoidi içeren aşılar ile bağışıklama sağlanarak tetanoz önlenebilir. Bu konunun önemine dikkat çekmek amacıyla Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Ocak sayısında “Tetanoz” konusuna yer verilmiştir.

BULTEN KAPAKSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial