Herpes simpleks virüsü Herpes simpleks virüs tip 1 (HSV-1) ve herpes simpleks virüs tip 2 (HSV2) olmak üzere iki tipte kategorize edilir. HSV-1 esas olarak oral temas yoluyla bulaşır ve oral herpese (“uçuk” olarak bilinen semptomları içerebilir) neden olur. HSV-2 ise cinsel yolla bulaşır ve genital herpese neden olur. Hem HSV-1 hem de HSV-2 enfeksiyonları ömür boyu sürer. Dünya çapında tahmini olarak 50 yaşın altındaki 3,7 milyar kişinin (dünya nüfusunun %67’si) HSV-1, 15- 49 yaş arası 491 milyon kişinin (dünya nüfusunun %13’ü) ise HSV-2 enfeksiyonuna sahip olduğu tahmin edilmektedir. Herpes enfeksiyonlarının çoğu asemptomatiktir. Herpes semptomları arasında enfeksiyon bölgesinde ağrılı kabarcıklar veya ülserler yer alır. Herpes enfeksiyonları, semptomlar mevcut olduğunda en bulaşıcıdır, ancak semptomların yokluğunda da bulaşıcılık devam eder. HSV-2 ile enfeksiyon, HIV enfeksiyonuna yakalanma ve bulaşma riskini artırır. Bu konunun önemime dikkat çekmek amacıyla Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Temmuz ayı sayısında “Herpes Simplex Virüsü” konusuna yer verilmiştir.

KAPAK TEMMUZSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial