Akut gastroenterit tüm dünyada yaygın olarak görülen ve özellikle ileri yaş grubu ve bebeklerde ölüme neden olabilen bir klinik tablodur. Gastroenteritlerin önemini artıran bir durum salgına neden olabilmesidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün rakamlarına göre yılda bir milyar gastroenterit olgusu görülmekte ve çoğunluğu çocuk ve yaşlılar olmak üzere yaklaşık 1,4 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Yüksek morbiditenin ve mortalitenin yanı sıra gastroenteritler gereksiz antibiyotik kullanımının da önemli nedenleri arasında yer almakta, antibiyotiklerin gereksiz ve yaygın kullanımı antibiyotik direnci gelişimine neden olmaktadır. Gastroenteritlerin büyük kısmı viral kaynaklı olup kendini sınırlasa da tetkik ve tedavi maliyetleri ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. Bu konunun önemine dikkat çekmek amacıyla Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Haziran ayı sayısında “Gastroenterit” konusuna yer verilmiştir.

BULTEN KAPAKSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial