Antibakteriyellerin keşfinin, insanın hayat kalitesine ve yaşam süresine pozitif katkılarının olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Söz konusu olumlu katkılar, bu grup ilaçların ancak gerektiği durumlarda ve kişinin özellikleri göz önünde bulundurularak, doğru dozda ve doğru sürede kullanımıyla gerçekleşecektir. Aksi halde enfeksiyonlar ile mücadelede galibiyet söz konusu olamayacaktır. Kurumumuzca, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda Ülkemizde yürütülmekte olan “Akılcı İlaç Kullanımı Programı” kapsamında önceliklendirilmiş alan olarak belirlenen “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” konusunda pek çok faaliyet başarıyla uygulanmış olup bunun yanı sıra elde edilen veriler ışığında hayata geçirilmek üzere faaliyetlerde planlamaya devam edilmektedir. Ülkemizin antibakteriyel tüketim durumunu tespit etmek ve ilgililerine sunmak amacıyla “Ulusal Antibakteriyel İlaç Tüketim Sürveyans Raporu – 2018” hazırlanmıştır. Rapora konu olan hesaplamalar, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve veriler arası karşılaştırmaya olanak sağlayan standart bir metodoloji ile yapılmıştır. Antibakteriyellerin akılcı kullanımı ile ilgili faaliyetlerin tasarımını yapmak ve gerçekleştirilenlerin etkinliğini ölçmek amacıyla oluşturulan bu rapor, Türkiye’ye ait antibakteriyel tüketim profilini ortaya çıkarmada önemli bir araç vazifesi görmektedir.

KAPAKSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial