Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin uygun ve doğru olmayan kullanımıyla, antibiyotik direnci sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu durum antibiyotiklerin etkinliğini tehdit etmektedir. Etkili antibiyotikler olmadan enfeksiyonlar ile mücadelede yenilgi kaçınılmazdır. Bu durum, basit enfeksiyonların bile tedavi edilemeyeceği bir zaman adım adım yaklaşılması olarak değerlendirilebilir. Antibiyotik direnci sorunu küresel bir sorun olup bu sorunun çözümü için çok paydaşlı bir yaklaşım olmazsa olmazdır. Kurumumuz akılcı ilaç kullanımına yönelik yürütülen ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan faaliyetleri bir çatı altında toplayarak “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017”yi uygulamaya koymuştur. Bu planda yer alan faaliyetler kararlılıkla gerçekleştirilmiştir. Antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması bu plan kapsamında önceliklendirilen ilk sıradaki faaliyet alanıdır. Ülkemizin antibakteriyel tüketiminde içinde bulunduğu durumu ortaya koymak amacıyla “Ulusal Antibakteriyel İlaç Tüketim Sürveyans Raporu – 2017” hazırlanmıştır. Bu rapor, konuyla ilgili gerekli faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve yapılan faaliyetlerin etkinliğinin ölçülmesinde kullanılabilecek önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve veriler arası karşılaştırmaya olanak sağlayan standart bir metodoloji ile yapılan hesaplamalarla Ülkemizin antibakteriyel tüketim profili çıkarılmış, sonuçlar değerlendirilmiş ve bu rapor hazırlanarak okuyucusuna sunulmuştur.

KAPAKSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial