Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibakteriyellerin doğru olmayan kullanımıyla, antibakteriyel direnç sorunu ortaya çıkmakta bu da antibakteriyellerin etkinliğini tehdit eden sonuçlar doğurmaktadır. Etkili antibakteriyeller olmadan enfeksiyonlar ile mücadelede başarısızlık kaçınılmaz olacaktır. Bu durum, basit enfeksiyonların bile tedavi edilemeyeceği bir geleceğe adım adım yaklaşıldığı anlamına gelmektedir. Antibakteriyel direnç, küresel bir sorun olup çözümü ancak multidisipliner bir yaklaşımı gerektirmektedir. Kurumumuz, akılcı ilaç kullanımına yönelik yürütülen ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan faaliyetleri bir çatı altında toplayarak “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017”yi hazırlamış ve içeriğindeki faaliyetleri uygulamaya koymuştur. Bu plan kapsamında önceliklendirilen başlıklar arasında antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması da bulunmaktadır. Ülkemizin antibakteriyel tüketiminde içinde bulunduğu durumu ortaya koymak amacıyla “Ulusal Antibakteriyel İlaç Tüketim Sürveyans Raporu – 2016” hazırlanmıştır. Bu rapor, konuyla ilgili gerekli faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve yapılan faaliyetlerin etkinliğinin ölçülmesinde kullanılabilecek önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve veriler arası karşılaştırmaya olanak sağlayan standart bir metodoloji ile yapılan hesaplamalarla Ülkemizin antibakteriyel tüketim profili çıkarılmış, sonuçlar değerlendirilmiş ve bu rapor hazırlanarak okuyucusuna sunulmuştur.

KAPAKSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial