Bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibakteriyellerin doğru olmayan kullanımı, günümüzde artık çok sık dillendirilen antibakteriyel direnç sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu sorunu bu kadar ciddi kılan şey; direncin, günümüzde ve gelecekte antibakteriyellerin etkinliğini tehdit etmesidir. Etkili antibakteriyeller olmadan enfeksiyonlar ile mücadelede mağlubiyet kaçınılmaz olacaktır. Bu durum bizi artık çok da uzak olmayan bir gelecekte kolaylıkla tedavi edilebilen bir enfeksiyon hastalığının bile gelişen direnç nedeniyle ölümcül olabileceği gerçeğiyle yüz yüze getirmektedir. Antibakteriyel direnç küresel bir sorun olup bu sorunun giderilmesi de küresel sorumluluk gerektirmektedir. Bu doğrultuda uluslararası normlarda planların hazırlanması ve içerikteki faaliyetlerin paydaşlarla işbirliği içerisinde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Kurumumuz 2013 yılında akılcı ilaç kullanımına yönelik hali hazırda yürüttüğü ve gelecekte yapılması planlanan faaliyetleri bir çatı altında toplayarak “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017”yi hazırlamış ve uygulamaya koymuştur. Antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanmasını bu plan kapsamında öncelikli başlıklar içerisine almıştır. Antibakteriyel tüketiminde içinde bulunulan durumu ortaya koymak hedefiyle, “Ulusal Antibakteriyel İlaç Tüketim Sürveyans Raporu – 2014” hazırlanmıştır. Bu rapor, durum tespitinin yapılması bu doğrultuda gerekli faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve aynı zamanda faaliyetlerin etkinliğinin ölçülmesinde kullanılabilecek önemli bir araç olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve veriler arası karşılaştırmayı sağlayan standart bir metodoloji ile yapılan hesaplamalarla Ülkemizin antibakteriyel tüketim profili çıkarılmış, sonuçlar değerlendirilmiş ve bu rapor hazırlanarak okuyucusuna sunulmuştur.

SURVEYANSSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial