Demans, bilişsel işlevde normal yaşlanmadan beklenenin ötesinde bir bozulmanın olduğu, genellikle kronik veya ilerleyici nitelikte olan bir sendromdur. Demans, dünya çapında yaşlı insanlar arasında engelliliğin ve bağımlılığın başlıca nedenlerinden biridir. Demansın birçok farklı biçimi vardır. Alzheimer hastalığı, demansın en yaygın şeklidir ve vakaların %60-70’ine neden olur. Demansa neden olan hastalıkların çoğunun kesin tedavisi yoktur ve kullanılan ilaçlar genellikle semptomatik tedaviye yöneliktir. Asetilkolinesteraz inhibitörleri ve NMDA (N-metilD–aspartat) reseptör antagonisti olan memantin günümüzde kanıta dayalı tıp bilgisiyle Alzheimer hastalığı tedavisinde etkileri gösterilmiş moleküllerdir. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Ocak sayısında “Demans” konulu makaleye yer verilmiştir.

OCAK BULTE N KAPAK



Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial