Birden fazla kronik hastalığı olan yaşlılar, genellikle ilaçlarla değiştirilebilen olumsuz sağlık risklerine sahiptir. Her bir ilacın o kişi için etkili olmasını ve tedavinin bakım hedefleriyle tutarlı olmasını sağlamak için ilaçların düzenli olarak gözden geçirilmesi gereklidir. Yaşlı insanlarda birden fazla ilaç kullanımı bazen gerekli bir durum olabilir. Bu hastalar için etkili bir tedavi yönetimi yeni ilaçlara başlanmasını, doz ayarlamasını ve artık gerekli olmayanların bırakılmasını içerir. İlaç tedavisinin kesilmesi sürecinde, ilaçların devam ettirilmesi ve kesilmesinin potansiyel yararları ve riskleri hasta açısından değerlendirilir. İlaçları bırakma kararına hastaları ve onlara bakan kişileri de dâhil etmek önemlidir. Bu konunun önemine dikkat çekmek amacıyla Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Aralık sayısında “Yaşlı Hastalarda İlaç Tedavisinin Kesilmesi” konulu makalenin çevirisine yer verilmiştir.

ARALIK KAPAKSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial