Coronavirus’lar (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve dispnedir. İnsan ve hayvanlarda çeşitli derecelerde respiratuar, enterik, hepatik, nefrotik ve nörolojik tutulumlarla seyreden klinik tablolara neden olabilmektedir. COVID-19 seyrinde koagulopati yönetimine dikkat çekmek amacıyla Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Temmuz sayısında Sağlık Bakanlığı COVID-19 web sitesi ile Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ve düzenli aralıklarla güncellenen, 01.06.2020 tarihli COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi’nden derlenen güncel bilgilere yer verilmiştir. Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ve düzenli aralıklarla güncellenen COVID-19 Rehberi’ne ve konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın web sayfası https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/ adresinden ulaşılabilir.

BULTEN KAPAKSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial