Pnömoni, akciğerleri etkileyen akut solunum yolu enfeksiyonudur. Akciğerler, sağlıklı bir insan nefes aldığında hava ile dolan alveol denilen küçük keselerden oluşur. Pnömoni mevcutsa, alveoller irin ve sıvı ile dolar, bu da nefes almayı ağrılı hale getirir ve oksijen alımını sınırlar.

Pnömoni dünya çapında çocuklarda en çok ölüme neden olan enfeksiyöz etkendir. Pnömoniye virüsler, bakteriler veya mantarlar neden olabilir. Ancak bağışıklama, yeterli beslenme ve çevresel faktörlerin düzenlenmesi gibi basit müdahalerle önlenebilen; düşük maliyetli, düşük teknolojili ilaç ve bakım ile tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Bu konunun önemine dikkat çekmek amacıyla Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Ocak sayısında “Pnömoni” konulu makaleye yer verilmiştir.

Ocak BULTEN Kapak

 Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial