İnfluenza enfeksiyonu genelinde önemli hastalık yükü oluşturan ciddi bir halk sağlığı problemidir. Tedavide ana hedef semptomların kontrol altına alınması ve sekonder komplikasyonlarının yönetimidir. İnfluenzanın proflaksi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar nöraminidaz inhibitörleri ve adamantanlar olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.

Hastalığın ve ciddi komplikasyonların önlenmesi için en önemli müdahale rutin aşılama yapılmasıdır. Özellikle çocukların, 65 yaş üzeri yetişkinlerin ve hastalar ile yakın temasta bulunan sağlık personellerinin rutin olarak aşılanması önerilmektedir.

Bu konuya dikkat çekmek amacıyla Türkiye Akılcı İlaç Kullanım Bülteni’nin Ekim ayı sayısında “İnfluenza” konulu derlemeye yer verilmiştir.

EKIM BULTEN KAPAK

 

 

 Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial