Antihistaminikler alerjik durumların tedavisinde kullanılır. Histamin salınımı sonucu ortaya çıkan kaşıntının tedavisinde yararlıdırlar. Alerjik rinit, alerjik konjonktivit ve ürtiker tedavisinde de rol oynar ancak akut anafilaksi, soğuk algınlığı ve grip tedavisinde yeri yoktur.

Sedatif etkinliği yüksek birinci kuşak antihistaminiklerin çocuklarda, dikkat gerektiren makine ve araç kullanan kişilerde ve özellikle antikolinerjik etkileri sebebiyle yaşlı hastalarda kullanılması önerilmez. Bu sebeple tedavideki yerlerini yan etki potansiyeli az, güvenlik profilleri iyi olan ve uzun süreli kullanımında etkinlik kaybı oluşturmayan yeni kuşak antihistaminikler almıştır.

Baharın gelmesiyle birlikte havada yayılan ağaç, çiçek ve çimenlerin oluşturdukları polenler sebebiyle alerjik hastalıkların görülme sıklığında büyük bir artış olur. Ülkemizde de yaygın bir problem olan alerjiye dikkat çekmek amacıyla Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Mayıs ayı sayısında “Antihistaminikler ve Alerji” konulu makalesinin çevirisine yer verilmiştir.

MAYIS BULTEN KAPAKSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial