Akut üriner sistem enfeksiyonu antibiyotiklerin yaygın olarak kullanıldığı endikasyonlardan biridir. Ancak enfeksiyona neden olan Gram (-) organizmalar antibiyotiklere daha fazla direnç göstermektedir. Antimikrobiyal direnç dünya genelinde yüksek mortalite, morbidite ve maliyete sebep olur ve tedavi edilmesi zordur. Ayrıca enfeksiyonlarla ilişkili olarak artmaktadır.1-3 Bu nedenle ampirik tedavinin başarısız olma olasılığı yüksektir. Bu da oral tedavi seçeneği olmadığından hastanede yatışa ve IV antibiyotikle tedavi olması gereken akut üriner sistem enfeksiyonu geçiren hasta sayısında artışa neden olmaktadır.

Çoklu ilaç direnci gösteren birçok organizma iki eski antibiyotik olan nitrofurantoin ve fosfomisin’e duyarlılığını sürdürmektedir. Yeni ilaçlara göre avantajları idrarda yüksek konsantrasyonlarda bulunmaları ve toksisitelerinin düşük olmasıdır.

Dirençli organizmaların sebep olduğu akut üriner sistem enfeksiyonunda Fosfomisin potansiyel bir tedavi seçeneğidir. Nitrofurantoinin de tedavi başarısı yüksektir ve hamilelerde kullanılabilir.
Bu sebeple Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni Mart Sayısında ’’İnatçı Üriner Sistem Enfeksiyonu’nda Nitrofurantoin ve Fosfomisin Kullanımı’’ konulu makalenin çevirisine yer verilmiştir.

MART BULTEN KAPAKSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial