Yaşlı yetişkinler, nüfusun %20’sini oluşturmaktadır ancak tüm reçeteli ilaçların %50’sini bu gruptakiler kullanmaktadır. Bu gruptaki hastaların tedavi rejimi genellikle birden fazla ilaçtan (polifarmasi) oluştuğundan; kullanılan ilaçların farmasötik dozaj şekilleri hastanın tedaviye uyuncu açısından oldukça önemlidir. Ayrıca bazı fizyolojik ya da patolojik nedenlerden ötürü yaşlılarda görülen disfaji (yutma güçlüğü) tedavi uyuncunu dolayısıyla da tedaviyi etkileyen önemli faktörlerdendir. Öyle ki yaşlı hastaların beşte biri kadarı yutma güçlüğü çekmekte; tabletleri ve kapsülleri kullanmakta sorun yaşamaktadır.1,2

Oral sıvıların ve alternatif yollarla verilen diğer dozaj şekillerinin kullanılabilirliğinin sınırlı olması, tabletlerin kırılmasının ve kapsüllerin içinin boşaltılmasının yaygın bir uygulama haline geldiği anlamı taşımaktadır. Çok sayıda ilaç sıklıkla birlikte ezilir ve gıdalarla veya kıvam arttırıcı ajanlarla karıştırılarak kullanılırlar. Katı dozaj şekillerinin değiştirilmesi özellikle biyoyaralanımın ve stabilitenin değişimi gibi birçok problemi beraberinde getirmektedir. Katı dozaj şekilleriyle oynanması önemli bir ilaç tedavisi hatası olabilir ve hastaya zarar verir. Bu durum ayrıca ilaç dozunun unutulması veya ilaç kullanımında aksama gibi uyunç sorunlarına neden olabilir.

Bu sebeplerle yaşlı yetişkinlerde farmasötik dozaj şekillerinin değişimi akılcı ilaç kullanımı kapsamında dikkatle ele alınması gereken önemli konulardan biridir. Bu konuya dikkat çekmek amacıyla Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Ocak sayısında “Yaşlı Yetişkinler İçin Dozaj Şeklinin Değiştirilmesi” konulu makalenin çevirisine yer verilmiştir.

BULTEN OCAK KAPAKSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial