19 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Emine ALP MEŞE başkanlığında “Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası Basın Toplantısı” düzenlendi. Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası Basın Toplantısı’nda, Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Emine ALP MEŞE Antibiyotiklerin doğru kullanımı konusundaki çalışmalar neticesinde 2011 yılında 1000 kişi başına günlük 42 birim olan antibiyotik tüketimimizin, 2017 yılında 35 birime gerilediğini belirtti. Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Emine ALP MEŞE hekimlerimizin antibiyotik reçeteleme konusunda hassasiyetinin ve eczacılarımızın reçetesiz antibiyotik satışı yapmamasının önem arz ettiğini belirtti. TİTCK Başkanı Sayın Dr. Hakkı GÜRSÖZ 2017 yılında en az antibiyotik reçetelenen üç ilimizin sırasıyla Edirne, Yozgat ve Artvin olduğunu belirtti. DSÖ Türkiye Ofisi Başkanı Dr. Pavel URSU tüm işbirlikçilerimiz ile antimikrobiyal dirence karşı savaşın önemli olduğunu vurguladı. Mr. Viorel Gutu hayvanların büyümesini sağlamak için antibiyotik kullanılmasının önüne geçerek antimikrobiyal direncin azaltılması yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti ve ATLAS isimli antimikrobiyal direnç sürveyans sistem değerlendirmesi yapan program geliştirdiklerinden bahsetti. Prof. Dr. Serhat ÜNAL 2050 yılında ölüm sebeplerinin en çoğunun antibiyotik direnci olacağını, antimikrobiyal direncin G-20 zirvesinde konuşulacak kadar tüm dünyanın gündeminde çok önemli bir konu olduğunu, halkın bilinçlendirilmesinde basının rolünün büyük olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Canan AĞALAR halkımızın %30’unun gereksiz antibiyotik kullandığını ve bu %30’luk kesimin %50’sinde antibiyotik direnci geliştiğini belirtti. Toplum eğitiminin önemli olduğunu ve bu konuda basına da rol düştüğünü ifade etti. Prof. Dr. Alpay AZAP antibiyotik direncinin önüne geçilemezse önümüzdeki yıllarda organ nakli yapılmasının bile zorlaşacağını bildirdi. Gıda Kontrol Genel Müdürü Muharrem SELÇUK 2018 yılında 45 ilimizde kamuda, belediyelerde ve özel sektörde çalışan 8000 veteriner hekimimize “Akılcı Anitibiyotik Kullanımı” konusunda eğitimler düzenlediklerini bildirdi. Veteriner hekimlerin e-reçete sistemini kullanmasını sağladıklarını belirtti.Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial