BURSA İLİ

 AKILCI İLAÇ KULLANIMI RAPORU

(2012 YILI 1. DÖNEM)

            Bu rapor Bursa ili Akılcı ilaç kullanımı konusunda ilk rapor olup 2012 yılının ilk 6 ayını kapsamaktadır. Rapor içeriğinde Akılcı İlaç Kullanımı tanıtımları konusunda Müdürlüğümüz tarafından yapılan hastane denetimleri sonuçları ve hastanelerimizin Müdürlüğümüze sunduğu 6 aylık raporların değerlendirmeleri yer almaktadır.

YAPILANMA ve KALİTE:

 • Bursa ilimiz dahilinde bulunan bütün kamu ve özel hastanelerimizde Akılcı İlaç Kullanımı ekipleri oluşturulmuştur.

 

 • İlimizde çoğu hastanede hizmet kalite standartları çalışmaları çerçevesinde Akılcı İlaç Kullanımı hakkında talimatlar ve eğitimler planlanmış ve yapılmıştır.

TANITIM:

 • Tüm hastanelerimizde tanıtım üniteleri ve tanıtım materyalleri olan broşür ve afişler yaptırılmış ve tarafımızca çoğu denetlenerek halkın ve sağlık çalışanlarının ulaşabileceği uygun yerlere yerleştirilmişlerdir.

 

 • Akılcı İlaç Kullanımı tanıtımı amacıyla hazırlanan afiş, broşür ve tanıtım ünitelerinin hazırlanması ve yerleştirilmesi konusunda Müdürlüğümüz tarafından 2011 yılının Aralık ve 2012 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında il merkezinde bulunan tüm kamu hastaneleri ile bazı ilçelerimizde bulunan kamu hastaneleri uygunluk açısından denetlenmiş, fikir alışverişlerinde bulunulmuş ve eksiklerini tamamlamaları sağlanmıştır.

DEĞERLENDİRME:

 • Bakanlığımız tarafından gönderilen Akılcı İlaç Kullanımı anketleri 1 özel hastane haricinde 33 hastaneden toplanmış ve tarafımızca değerlendirilerek Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğüne gönderilmiştir.

REHBERLER:

 • Teb-RP programı tüm toplum sağlığı merkezlerine ulaştırılmıştır.

EĞİTİM:

 • Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık personeline 13.03.2012 tarihinde Akılcı İlaç Kullanımı konusunda bilgilendirme sunumu tarafımızca yapılmıştır.

 

 • Prof. Dr. Türkan AKYOL Göğüs Hastalıkları Hastanesinde  08.02.2012 tarihinde tarafımızca, yönetici sağlık personeliyle Akılcı İlaç Kullanımı bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

 

 • İlaçların iyi şartlarda muhafaza edilmesi ve soğuk zincir konusunda tüm eczanelere duyurulması amacıyla eczaneler ve ecza depolarına bilgilendirme ve hatırlatma yazısı yazılarak konu hakkında uyarılmışlardır. Ayrıca şubemiz tarafından yapılan eczane ve ecza deposu denetimlerde konu üzerinde hassasiyetle durulmaktadır.

SONUÇ:

Bursa ilinde Akılcı İlaç Kullanımı Programı, hem tüm sağlık çalışanları hem de halk tarafından olumlu karşılanmış ve destek görmüştür. Yapılan denetimlerde ise hastane çalışanlarının çabalarının üst düzeyde olduğu görülmüş ve konu hakkındaki fikirlerinin hayata geçmesi konusunda teşvik edilmişlerdir. Sağlık camiasının konuya olan ilgileri, bize ulaştırılan önerileri ve olumlu görüşleri ile açıkca görülmektedir. Yapılan çalışmalarda ise Ağız ve Diş sağlığı merkezlerinde yatan hasta, eczane olmaması ve reçete yazımının sınırlı olması sebebi ile uyumda zorluk yaşamışlardır. Akılcı İlaç Kullanımı konusunda müdürlüğümüzün il genelinde tanıtım, eğitim, rehberler ile ilgili planları hazırlık aşamasında olup en kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Uzm. Dr. N. Cenk COŞKUN

Bursa İli Akılcı İlaç Kullanımı Temsilcisi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü

İlimiz hastanelerinin raporlarında sundukları Akılcı İlaç Kullanımı Çalışmaları;

HASTANELERİN RAPOR DEĞERLENDİRMESİ

KAMU HASTANELERİ:

Bursa Devlet Hastanesi:

 1. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 2. Anketler yapılmıştır.
 3. Kalite çalışmaları içerisinde Akılcı İlaç Kullanımı talimatı oluşturulmuştur. (TA-350)
 4. Hastalara akılcı ilaç kullanımı eğitimi, Hasta eğitim formuna eklenmiştir. (FR-502)
 5. Sağlık çalışanlarına eczacılar tarafından eğitim verilmiştir.
 6. Akılcı İlaç Kullanımı 2012 hedefleri belirlenmiştir.
 7. Oryantasyon eğitimlerine eklenmiştir.
 8. Hastanenin web sitesine Akılcı İlaç Kullanımı sayfası eklenmiştir. www.bdh16.gov.tr
 9. Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi toplantıları yapılmıştır. (3 adet)

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi:

 1. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 2. Anketler yapılmıştır.
 3. Antibiyogramlara önem verilerek antibiyotik kullanılmaktadır.
 4. Hastalara kullandığı ilaçlar hakkında bilgi verilmekte ve taburcu olurken doz şeması verilmektedir.
 5. İlaç etkileşimleri ile ilgili listeler oluşturulmuştur.

 

Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi:

 

 1. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 2. Anketler yapılmıştır.
 3. Yatan hasta AİK bilgilendirme amacıyla intranetten kamu spotları yayınlanmıştır.
 4. Hastane Eğitim Bülteninde AİK ile ilgili bir yazı yayınlanmıştır.
 5. Antibiyotik kullanım kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi oluşturulmuştur.
 6. Kalite çalışmaları içerisinde Akılcı İlaç Kullanımı talimatı oluşturumuştur.

 

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi:

 

 1. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 2. Anketler yapılmıştır.
 3. Uzm. Dr. Emre İNCE ve Uzm. Dr. N. Cenk COŞKUN tarafından sağlık çalışanlarına 2 defa seminer yapılmıştır.

 

Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi:

 

 1. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 2. Anketler yapılmıştır.
 3. Eğitim CD si hazırlanarak ayaktan ve yatan hasta grubuna yönelik kapalı devre yayın sistemi ile eğitim verilmeye başlanmıştır.

 

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi:

 

 1. Hastanenin Akılcı İlaç Kullanımı politikaları oluşturulmuştur.
 2. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 3. Anketler yapılmıştır.
 4. Klinik Akılcı İlaç iş akışı oluşturulmuştur.
 5. Hastane çalışanlarına özel el broşürleri sunulmuştur.
 6. Hekimlere yönelik Enfeksiyon uzmanı tarafından Akılcı Antibiyotik Kullanımı eğitimi verilmiştir.
 7. 6 defa hastane çalışanlarına eğitim düzenlenmiştir.
 8. 590 yatan hastaya yetkili hemşire tarafından eğitim verilmiş ve hekim kontrolü olmadan ilaç kullanımı % 0 olmuştur.

 

Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi:

 

 1. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 2. Anketler yapılmıştır.
 3. Akılcı İlaç Kullanımı konusunda semt Aile Hekimlerine ve eczacılarına bilgilendirme yazıları yazılmıştır
 4. Hasta kabul birimine bilgilendirme amaçlı sunu hazırlanmıştır.
 5. Yatan hastalara yönelik hemşireler tarafından konu hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.
 6. Hastane Akılcı İlaç Kullanımı politikası oluşturulmuştur.
 7. Kronik hastalara raporlu olsalar bile takip formu ve kontrollerle ilaçlarının yararlı olup olmadığını konusunda fikir sahibi olmalıyız önerisinde bulunmuşlardır. (ekte)

 

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi:

 

 1. Tanıtım ürünleri yapılmıştır.
 2. Anketler yapılmıştır.

 

Bursa Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi:

 

 1. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 2. Antibiyotik kontrol ekibi oluşturulmuş ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Profilaksi rehberi hazırlanmıştır.

 

Uludağ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi:

 

 1. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 2. Anketler yapılmıştır.

 

İLÇE KAMU HASTANELERİ:

 

İnegöl Devlet Hastanesi:

 

 1. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 2. Anketler yapılmıştır.

 

İznik Devlet Hastanesi:

 

 1. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 2. Anketler yapılmıştır.
 3. 31.05.2012 tarihinde hastane personeline eğitim verilmiş
 4. Gemlik hastanesi eczacısı tarafından hastanemiz çalışanlarına akılcı ilaç kullanımı konusunda eğitim verilmiştir.

 

Orhangazi Devlet Hastanesi:

 

 1. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 2. Anketler yapılmıştır.
 3. Hastane LCD ekranlarında AİK konulu sunumlar yayınlanmaktadır.
 4. Yatan hastalara AİK eğitimleri verilmektedir.

 

Orhaneli Devlet Hastanesi:

 

 1. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 2. Anketler yapılmıştır.
 3. AİK yıllık eğitim programına eklenmiş ve uygun eğitimler verilmeye başlanmıştır.

 

Karacabey Devlet Hastanesi:

 

 1. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 2. Anketler yapılmıştır.
 3. Hastane AİK politikası oluşturulmuştur.
 4. 02.03.2012 tarihinde eğitim düzenlenmiştir.

 

İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi:

 

 1. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuş

 

ÖZEL HASTANELER:

Medicalpark Hastanesi:

 

 1. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 2. Anketler yapılmıştır.
 3. Oryantasyon eğitimlerine AİK ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.

 

Bursa Özel Universal Hastanesi:

 

 1. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 2. Anketler yapılmıştır.
 3. Sağlık personeline AİK konulu seminer planlanmıştır.

 

Özel Medicabil Hastanesi:

 

 1. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 2. Anketler yapılmıştır.
 3. Hastane personeli, hastalar ve hasta yakınlarına açık olan seminer programına AİK eklenmiştir.
 4. Farmakovijilans ve İlaç etkileşmeleri konusunda hizmet içi eğitimler düzenlenmiştir.

 

Özel Jimer Hastanesi:

 

 1. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 2. Anketler yapılmıştır.
 3. Hastane personeline AİK konusunda eğitim verilmiştir.
 4. Taburcu olan hastalara taburculukları sırasında AİK konusunda sözel bilgilendirme yapılmaktadır.

 

Özel Rentıp Hastanesi:

 

 1. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 2. Anketler yapılmıştır.

 

Özel Bursa Anadolu Hastanesi:

 

 1. Tanıtım ürünleri yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 2. Anketler yapılmıştır.
 3. Yatan hasta eğitimlerimize Akılcı İlaç Kullanımı eğitimi eklenmiştir.
 4. Hasta Güvenliği Komitesi tarafından da Akılcı İlaç Kullanımı konusunda çalışmalar planlanmıştır.
 5. Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili Hizmetiçi Eğitimler yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial