Öksürük; hava yollarını partiküllerden ve sekresyonlardan temizleyerek yabancı maddelerin aspire edilmesini engelleyen, akciğerleri koruyan çok önemli bir reflekstir ve hava yollarındaki mukozal reseptörlerin çeşitli irritanlarla uyarılması sonucu oluşur. Çocukluk döneminde de aile hekimlerinin en sık karşılaştığı semptomlardan biridir.

Öksürük; süresi ve özelliklerine göre akut ve kronik olarak sınıflandırılmaktadır. Akut ve kronik öksürüğün ayırıcı tanısı; subakut ve kronik enfeksiyonları (bakteriyal bronşit, boğmaca, mikoplazma, tüberküloz, krup, bronşektazi) ve öksürüğün hâkim olduğu astım gibi tanıları içerir. Çocuklarda öksürüğün tedavisi de ayırıcı tanısına yönelik olarak yapılmaktadır. Akut öksürükte destekleyici tedaviler etkiliyken; kronik öksürükte antibiyotik tedavisi gerekebilmektedir. Bu nokta da, ayırıcı tanıya bakılmaksızın antibiyotiklerin ampirik kullanımı çocuklarda antibiyotik direncinin gelişmesine dolayısıyla da beraberinde birçok sağlık sorununa neden olabilmektedir.

Çocukluk dönemi öksürüklerinde ayırıcı tanının akılcı ilaç kullanımı açısından önemine dikkat çekmek amacıyla AİK Bülteni 2018 Eylül sayısında “Çocukluk Dönemi Öksürüklerinde İlaç Tedavisi“ adlı makalenin çevirisine yer verilmiştir.

BULTEN EYLUL FOTOSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial