Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de akılcı olmayan ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Bu bağlamda Ülkemizde “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Programı” yürütülmektedir. Bu program kapsamında DSÖ’nün önerileri doğrultusunda Akılcı İlaç Kullanımını destekleyecek faaliyetlerin yürütülmesi için koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması; hekim, eczacı, yardımcı sağlık personeli, halk ve ilaç sektörüne yönelik AİK konusunda davranış değişikliği oluşturmak; etki edilen taraflarda AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak hedefiyle “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Programı” hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu Program kapsamında 81 ilimizde “Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü (AİK-İK)” kurulmuş ve illerde çalışmalara başlanmıştır.

Kurumumuz ve AİK İl Koordinatörlükleri tarafından yürütülen ve yürütülecek faaliyetler hakkında bilgilendirmelerin ve karşılıklı görüş alışverişinin yapılması amacıyla İstanbul’da 7-9 Mayıs 2018 tarihlerinde AİK İl Koordinatörlüklerimizde görev alanların katılım sağladığı “AİK İl Koordinatörlükleri Değerlendirme Toplantısı” düzenlenmiştir.

Toplantıda Daire Başkanımız Ecz. Mesil AKSOY “Akılcı İlaç Kullanımı Faaliyetleri ve Verilerle İlaç Kullanımı” sunumunu yapmıştır. AİK İl Koordinatörlerimiz ve  İl Temsilcilerimiz tarafından 81 İlimizin AİK faaliyetlerini içeren sunumlar yapılmıştır. AİK İl Koordinatörlerine yönelik olarak “Uygulamalı Reçete Bilgi Sistemi Eğitimi” düzenlenmiştir. Prof. Dr. Serhat ÜNAL “Akılcı Antibiyotik Çalışmaları” sunumunu , Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN  “Yaşlılarda İlaç Kullanımı” sunumunu, Prof. Dr. Ahmet AKICI “Biyolojik ve Biyoteknolojik İlaçların Akılcı Kullanımı” sunumunu yapmıştır.

Toplantıda ayrıca, Kurumumuz Klinik Araştırmalar Dairesi, Uygunluk Değerlendirme Birimi Sorumlusu Dr. Ecz. E. İnci SOMUNCUOĞLU “Klinik Araştırmalarda Türkiye” sunumunu,  Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanı Dr. Ecz. Aslı CAN AĞCA “Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler” sunumunu yapmıştır.

Toplantı Daire Başkanımız Ecz. Mesil AKSOY’un “Yeni Planlarımız, Yapacaklarımız” sunumu ile sona ermiştir.

 Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial