Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de karşı karşıya olduğu sağlık sorunlarındandır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerileri doğrultusunda paydaşlarda akılcı ilaç kullanımı yönünde davranış değişikliği oluşturma hedefiyle “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” hazırlanmış ve uygulamaya koyulmuştur. Bu plan doğrultusunda “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” öncelikli faaliyet alanı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Güney bölgesindeki illerimiz başta olmak üzere Ülkemizde yoğun olarak bir dizi faaliyet yürütülerek antibiyotik kullanımının azaltılması konusunda başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Hazırlıkları tamamlanan “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2018-2022” uygulamaya konulacak olup bu plan kapsamında da antibiyotiklerinin akılcı kullanımının sağlanması için çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda antibiyotik kullanımının yoğun olduğu on ilimiz belirlenmiş ve 22 Mart 2018 tarihinde Gaziantep’te bu illerin 2018-2019 yıllarını kapsayacak şekilde il planlarını hazırlayacakları “Güney Bölgesi İlleri Akılcı Antibiyotik Kullanımı Çalıştayı” yapılmıştır.

IMG_4119 IMG_4123 IMG_4160 IMG_4179 IMG_4204 IMG_4215 IMG_4217 IMG_4220 IMG_4236 IMG_4239 IMG_4244 IMG_4268 IMG_4292Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial