Tüm dünyada olduğu gibi akılcı olmayan ilaç kullanımı Ülkemizde de ciddi bir sağlık sorunudur. Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün önerileri doğrultusunda Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) programı yürütülmektedir. Bu kapsamda 2014 yılında “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” uygulamaya konulmuştur. Bu planın devamı niteliğinde ve 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı  2018-2022 “ uygulamaya konulacaktır. Hazırlanacak olan “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2018-2022” ile ilgili paydaşların görüş ve katkılarını almak üzere Ankara’da 15-16 Mart 2018 tarihlerinde “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2018-2022 Çalıştayı”  düzenlenmiştir.

unnamed (5)      unnamed

unnamed (4)  unnamed (2)

unnamed (3)    unnamed (1)

 

 

 

 Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial