Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de karşı karşıya olduğu önemli sağlık sorunlarındandır. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerileri doğrultusunda Ülkemizde sağlık çalışanlarında ve halkımızda akılcı ilaç kullanımı yönünde davranış değişikliği oluşturma hedefiyle “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu plan kapsamında antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması öncelikli faaliyet alanı olarak belirlenmiş ve bu konudaki çalışmalara ağırlık verilmiştir.

DSÖ tarafından antibiyotik direnci konusunda evrensel olarak farkındalık oluşturulması ve halk, sağlık çalışanları ve politika yapıcılar arasında iyi uygulamaların teşvik edilmesi amacı ile 18 Kasım’ı içine alan hafta “Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası” olarak belirlenmiştir. Ülkemizde de bu haftanın aktif bir şekilde geçirilmesi amacı ile 18 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da “4. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu” düzenlenmiştir. Bu sempozyuma 81 İlin Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüklerinde görev alanlar, hekimler, eczacılar ve diğer sağlık çalışanları olmak üzere 700 kişilik katılım sağlanmıştır. Bu sempozyum ile hem toplantıya katılım sağlayan sağlık çalışanlarında hem de medya aracılığıyla tüm toplumda bu konuda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Sempozyum Kurum Başkanımız Sayın Hakkı GÜRSÖZ ve Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ’ün açılış konuşmaları ile başlamıştır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Başkanı Dr. Pavel URSU da açılış konuşmalarında diğer ülkeler arasında Türkiye’nin antibiyotik tüketimindeki yeri ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu sempozyumda ülkemizde bu konuda yürütülen çalışmalara, antibiyotik tüketimi ve direnç ile ilgili verilere, antibiyotik kullanımı konusunda bazı özel konulara, antimikrobiyal direncin yavaşlatılması için yapılacaklara, bağışıklama ve hijyenin önemi ve bunlara ilişkin verilere yer verilmiştir.

 4 5 6 8 9 10 11 12 13 16 17Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial