Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda Ülkemizde Akılcı İlaç Kullanımını destekleyecek faaliyetlerin yürütülmesi için koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, etki edilen taraflarda Akılcı İlaç Kullanımı konusunda davranış değişikliği oluşturmak amacı “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” hazırlanmış uygulamaya konulmuştur. Bu plan kapsamında antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması önceliklendirilmiş çalışma alanlarındandır.

         81 İlimizdeki AİK Koordinatörlükleri tarafından illerinde hekimlere yönelik akılcı antibiyotik kullanımı konusunda bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmesi planlamıştır. Ayrıca belirlenen AİK İl Koordinatörlerinin erişimine açılmış olan Reçete Bilgi Sistemi (RBS) verileri doğrultusunda, aile hekimlerine ve diş hekimlerine yönelik eğitimler yapılmasının faydalı olacağı düşünülmüştür. Bu kapsamda illerde yapılacak olan bu eğitimler için enfeksiyon hastalıkları uzmanları, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve diş hekimlerinden eğitici olacak kişiler belirlenmiştir. Belirlenen bu eğitici hekimlerin, 81 İlimizin AİK İl Koordinatörlerinin ve eğitici koordinatörlüğü görevini üstlenen akademisyenlerin katılımı ile 9-10 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da “3. Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğiticileri Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

          Akılcı antibiyotik kullanımında standardizasyonu sağlayarak ortak bir dil oluşturulması amacıyla söz konusu toplantıların birincisi 5-6 Ekim 2015 tarihlerinde Antalya’da 300 enfeksiyon hastalıklar uzmanı, 81 İlimizin İl Koordinatörleri ve akademisyenlerin katılımıyla; ikincisi ise 20-21 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da 250 enfeksiyon hastalıkları uzmanı, 81 İlimizin İl Koordinatörleri ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

        Toplantıda çocuk ve erişkin hastalar için ayrı ayrı gruplarda “Gastroenteritte Akılcı Antibiyotik Kullanımı”, “Akut Tonsillofaranjitte Akılcı Antibiyotik Kullanımı”, “Otitte Akılcı Antibiyotik Kullanımı”, “Sinüzitte Akılcı Antibiyotik Kullanımı”, “Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı”, “Pnömonide Akılcı Antibiyotik Kullanımı”, “Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı” konularında ve diş hekimleri için “Ağız İçi Enfeksiyon Hastalıklarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı” konularında standart eğitim materyalleri, eğitici notları ve değerlendirme testleri hazırlanmıştır. İllerde verilecek olan eğitimlerde izlenmesi gereken yollar tartışılmıştır.

3. eeeSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial