“Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında psikiyatik ilaçların akılcı kullanımın sağlanması belirlenmiş beş öncelikli alandan birisidir. Bu bağlamda psikiyatri ilaçlarının kullanımında yaşanan sorunların tartışılması, çözüm önerilerinin üretilmesi ve bu alanda uygulamaya konulacak faaliyetler ile ilgili yol haritasının çizilmesi amacıyla 28-30 Eylül 2017 tarihleri arasında İzmir’de “Psikiyatrik İlaçların Kullanımında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Bu çalıştay için beş farklı grupta tartışılmak üzere beş farklı ana konu başlığı belirlenmiş olup, her masa için davet edilecek branşlar ve masa koordinatörleri belirlenmiştir.

         Bu ana başlıklar;

  1. Psikiyatrik ilaçların kullanımında aile hekimlerinin rolü, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri,
  2. Psikiyatrik ilaçların akılcı olmayan kullanımı (Antipsikotikler, antidepresanlar, dopamin uyarıcıların kullanımı, benzodiazepinler),
  3. Psikiyatrik ilaçların çocuklarda ve ergenlerde kullanımında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri,
  4. Tanı tedavi uygunluğu ve hasta uyuncunun iyileştirilmesinde çözüm önerileri,
  5. Özel gruplarda (gebe/emziren, yaşlılarda, acillerde, bağımlılıkta) psikiyatrik ilaçların kullanımında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileridir.

       Bu çalıştay ile Türkiye’de ve Dünya’da mevcut durum değerlendirilerek, alınması gereken tedbirler görüşülmüş ve yapılması gereken faaliyetler belirlenmiştir. Söz konusu çalıştayın psikiyatrik ilaçların akılcı kullanımının sağlanması alanında yürütülecek olan çalışmalar için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial