Editörün Önsözü

Eylül 2011’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Ofisi, antimikrobiyal dirençle mücadele edebilmek için stratejik eylem planını hayata geçirme kararı almıştır. Bu planın önemli maddelerinden birisi de antimikrobiyal ilaçların tüketim miktarlarının belirlenmesi ve antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanmasıdır.

1997 yılından beri Avrupa Birliğine üye olan ülkeler, Norveç ve İzlanda Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) çatısı altında antimikrobiyal tüketimlerini hesaplamakta ve bu konuda faaliyetler yürütmektedir. Bu ağ, Avrupa Antimikrobiyal Tüketim Sürveyans Ağı (ESAC-Net) olarak anılmakta olup yıllardır faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak DSÖ’nün Avrupa Ofisine bağlı olarak faaliyet gösterip Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan Türkiye gibi ülkeler bu ağa veri gönderememektedir.

2011 yılında DSÖ AB üyesi olmayan ancak Avrupa Bölgesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren ülkeleri davet ederek Antimikrobiyal Tüketim Sürveyans Ağını (WHO-AMC Network) kurmuştur. Bu ağa katılma kararı alan ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkenin 2011 yılına ait antibiyotik tüketim verisiyle bir makale hazırlanmış olup bu makale 2014 yılında Vesporten ve ark.’ları tarafından Lancet Infectious Diseases Journal’da yayınlanmıştır.

WHO-AMC ağının çıkardığı ikinci rapor olma özelliğini taşıyan söz konusu çalışma ise, bu 12 ülkeye ait 2011-2014 yılları arasındaki tüketim verilerini ortaya koymaktadır. Ülkemize ait tüketim trendlerinin belirlenmesi ve bu tüketimlere ait analizlerin yapılması antibiyotiklerin daha akılcı kullanımını teşvik etme açısından önemlidir. Bu amaçla raporun Türkiye verisine ait olan bölümleri DSÖ’nün izniyle birebir Türkçe’ye çevrilmiş olup Ağustos ayı Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni olarak sizlerin bilgisine sunulmuştur. Eylül ayı sayısında ise bu raporun Türkiye verilerinin çalışmaya katılan diğer ülkelerin verileri ile karşılaştırılmasının ve değerlendirmesinin yapıldığı bölümü bilginize sunulmaktadır.

“Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, ülkemizde yürütülmekte olan ilaçlı tedavilerin akılcı olarak gerçekleştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda, kanıta dayalı güvenilir bir kaynak olarak “Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni” hazırlanmıştır. Bültenimiz, bu kapsamda yayın yapan ve Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu’na (International Society of Drug Bulletins) üye bağımsız ilaç bültenlerini kendisine örnek olarak almaktadır. Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu “bağımsız ilaç bültenleri” tanımıyla ilaç sektöründen mali ve fikri anlamda bağımsız olmayı ifade etmektedir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi tarafından hazırlanan “Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni” nin Eylül 2017 sayısı sitemizde kullanımınıza sunulmaktadır.

kpkSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial