“Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, etkin bir yapılanmanın oluşturulması, merkez teşkilatımız ile koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla 81 ilde İl Sağlık Müdür Yardımcıları’nın koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerinden temsilcilerin yer aldığı en az 4 kişilik “Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü (AİK-İK)”nün kurulması tamamlanmıştır. 2 Haziran 2014 tarihinden beri  6 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilen AİK İl Koordinatörlükleri Değerlendirme Toplantıları’nın yedincisi 22-24 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

81 İl Koordinatörlüğümüzün yürüttüğü çalışmalarda Dairemiz çalışanları ile koordinasyonun artırılması amacı ile 81 İl Koordinatörlüğümüz bölgelere bölünmüş ve her bölge için Dairemiz çalışanlarından Bölge Koordinatörü belirlenmiştir. Toplantıda, Bölge Koordinatörleri tarafından bölgelerindeki illerin yürütmüş olduğu AİK faaliyetlerini içeren “Bölge Koordinatörlüğü” sunumları yapılmıştır.

Toplantıda ayrıca Bölge Koordinatörlerinin koordinasyonunda AİK-İK ekiplerinin ayrı gruplara ayrılması ile kendi bölgelerinin AİK ile ilgili sorunlarını ve çözüm önerilerini tartıştıkları Bölge Koordinatörlükleri Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Bir diğer oturumda ise, Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı’nın oluşturulması için AİK-İK ekiplerinin görüşleri alınmıştır.

Toplantı, Daire Başkanımız Ecz. Mesil AKSOY başkanlığında “Akılcı İlaç Kullanımı: Hedeflerimiz, Takibi Nasıl Sağlamalıyız?, Eve Götüreceklerimiz” oturumu ile sona ermiştir. Bu oturumda Ülkemiz genelinde AİK hedeflerine ulaşılabilmesi için bir sonraki değerlendirme toplantısına kadar yürütülmesi planlanan çalışmalar İl Koordinatörlüklerimizin de katkıları ile tartışılmış ve yol haritası çizilmiştir.

 _DSC3356 _DSC3387 _DSC4233 _DSC4795 1Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial