Editörün Önsözü

Demanslı pek çok hastanın davranışsal ve psikolojik semptomları bulunmaktadır. Bazı semptomlar kolaylıkla teşhis edilirken,  bazıları gözden kaçabilmektedir. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Şubat 2017 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, demansta davranışsal ve psikolojik semptomların tanı ve tedavisinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır.

“Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, ülkemizde yürütülmekte olan ilaçlı tedavilerin akılcı olarak gerçekleştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda, kanıta dayalı güvenilir bir kaynak olarak “Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni” hazırlanmıştır. Bültenimiz, bu kapsamda yayın yapan ve Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu’na (International Society of Drug Bulletins) üye bağımsız ilaç bültenlerini kendisine örnek olarak almaktadır. Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu  “bağımsız ilaç bültenleri” tanımıyla ilaç sektöründen mali ve fikri anlamda bağımsız olmayı ifade etmektedir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi tarafından hazırlanan “Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni” nin Şubat 2017 sayısı sitemizde kullanımınıza sunulmaktadır.

 

 

aik-bltn-28-kpk



Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial