Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de karşı karşıya olduğu sağlık sorunlarındandır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerileri doğrultusunda paydaşlarda akılcı ilaç kullanımı yönünde davranış değişikliği oluşturma hedefiyle “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” hazırlanmış ve uygulamaya koyulmuştur. Bu plan doğrultusunda “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” öncelikli faaliyet alanı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Güney bölgesindeki […]


Tüm dünyada olduğu gibi akılcı olmayan ilaç kullanımı Ülkemizde de ciddi bir sağlık sorunudur. Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün önerileri doğrultusunda Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) programı yürütülmektedir. Bu kapsamda 2014 yılında “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” uygulamaya konulmuştur. Bu planın devamı niteliğinde ve 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı  2018-2022 “ uygulamaya konulacaktır. Hazırlanacak […]


EDİTÖRÜN ÖN SÖZÜ Obez hastalar için optimal dozun tahmin edilmesi zordur ve çoğu durumda durum karmaşıktır. İdame dozlarının toplam vücut ağırlığına dayanması, farklı vücut kompozisyonlarında farklı bir ilaç tepkisi ile sonuçlanabilmekte ve buna bağlı olarak da genellikle advers olay riskini artırmaktadır. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Mart 2018 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, yetişkin obez hastalarda ilaç dozlaması hakkında dikkat […]
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial