Çocuk Hemşireleri Derneği Ankara Şubesi tarafından Ankara’da düzenlenen “Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu”nda Daire Başkanımız Ecz. Mesil AKSOY ve Akılcı İlaç Kullanımı İzleme ve Değerlendirme Birim Sorumlumuz Uzm. Dr. Fatma İŞLİ sunumlarını yaptılar.

Kategori: Duyurular

Şırnak İlinde 11 Aralık 2017 tarihinde aile hekimlerine ve eczacılara yönelik olarak Şırnak Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü’nün koordinasyonunda “Akılcı İlaç Kullanımı Değerlendirme Toplantısı” düzenlenmiştir.                


Aile hekimlerimize yönelik olarak İstanbul’da 7-8 Aralık 2017 tarihlerinde “5. Olgular Eşliğinde Rasyonel Farmakoterapi Eğitimi” gerçekleştirildi.


EDİTÖRÜN ÖN SÖZÜ Fibromiyalji, birinci basamakta genellikle sık görülen ve göz ardı edilen klinik bir sendromdur. Birçok sakatlıkla ilişkili olabileceği gibi, erken tanı ve müdahaleyle etkileri minimuma indirilebilmektedir. Genel uygulamada sistematik, hasta odaklı bir yaklaşım, bu zorlu hastalığın semptom kontrolü ile hastanın yaşam kalitesinde klinik olarak anlamlı iyileşmeler sağlayabilir. Farmakolojik olmayan tedavilerin de önemli rolü vardır. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı […]


12


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial