Editörün Önsözü Düşük doz aspirin de dâhil non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar (NSAEİ) kronik kullanımı gastrointestinal mukozal hasar ile ilişkilidir. Daha önce geçirilmiş peptik ülser hastalığı öyküsü, ilerlemiş yaş, kortikosteroidlerin ve antikoagülanların birlikte reçetelenmesi ve NSAEİ’lerin yüksek doz ve uzun süreli kullanımı gibi çoklu risk faktörleri olan hastalar önemli gastrointestinal toksisite açısından en yüksek risk altındadır. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Temmuz […]


Kurumumuz koordinasyonunda, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa ve Türkiye Ofisi temsilcilerinin katılımı ile 2-3 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da “Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antimikrobiyal Direnç Ulusal Eylem Planı Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Kategori: Duyurular, Etkinlikler

Editörün Önsözü Nabız basıncı, sistolik ve diyastolik kan basıncı arasındaki farktır. Atım hacmi ve damar direncinden etkilenir. Gelecekteki kardiyovasküler olayların bir göstergesi olabileceği görüşü bulunmakla birlikte bu durum henüz meta-analizlerle doğrulanmamıştır. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Mayıs 2017 sayısında çevirisi yapılmış olan bu makalede, nabız basıncının kardiyovasküler olayların görülmesi üzerine etkisi incelenmiştir. “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, […]


Samsun İlinde 29 Nisan 2017 tarihinde eczacılara yönelik olarak Samsun Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü ve Samsun Eczacı Odası’nın koordinasyonunda “Akılcı İlaç Kullanımı Değerlendirme Toplantısı” düzenlenmiştir.


1234


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial