Editörün Önsözü Farklı yaştaki çocuklar için yapılmış farmakokinetik çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Üstelik 18 yaşından yenidoğan dönemine doğru inildikçe bu ihtiyaç daha da belirginleşmektedir. Bu durum, değişik yaş gruplarının herhangi birisinde karşılaşılacak bir çocuğa reçeteleme yapılırken optimum dozun ne olduğunun bilinmesini güçleştirebilmektedir. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Nisan 2017 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, pediyatrik ilaç dozlarının ayarlanmasında dikkat edilmesi […]


Kategori: Duyurular, Videolar

Editörün Önsözü Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hem pulmoner hem de sistemik bulguları olan karmaşık bir hastalıktır. Hastalıkla birlikte komorbidite ve mortalite riski ciddi oranda artar. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Mart 2017 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, KOAH’ın tanı ve tedavisinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır. “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, ülkemizde yürütülmekte olan ilaçlı […]
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial