“Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında önceliklendirilmiş faaliyet alanlarından biri olan antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması amacıyla Şanlıurfa’da görev yapan aile hekimleri, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, hastanelerin acil servislerinde görev yapan hekimler, diş hekimleri ve eczacılara yönelik 26 Eylül 2016 tarihinde “Akılcı Antibiyotik Kullanımı Değerlendirme Toplantıları”nın ikincisi düzenlenmiştir. Şanlıurfa İlinde görev yapan hekimlerimiz ve eczacılarımız 26 Eylül günü boyunca vakalarla […]


“Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında önceliklendirilmiş faaliyet alanlarından biri olan antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması amacıyla Osmaniye’de görev yapan aile hekimlerine yönelik 7 Eylül 2016 tarihlerinde “Akılcı Antibiyotik Kullanımı Değerlendirme Toplantısı” düzenlenmiştir. Osmaniye İlinde görev yapan aile hekimlerimiz 7 Eylül tarihi boyunca 2 ayrı grupta vakalarla akut tonsillofarenjitin tartışıldığı toplantılara katılım sağlamıştır.  


“Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında önceliklendirilmiş faaliyet alanlarından biri olan antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması amacıyla Adana’da görev yapan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, hastanelerin acil servislerinde görev yapan hekimler, hastane enfeksiyon kontrol komitelerinde görev yapan hekimler ve tüm aile hekimlerine yönelik 5,6,8 Eylül 2016 tarihlerinde “Akılcı Antibiyotik Kullanımı Değerlendirme Toplantıları” düzenlenmiştir. Adana İlinde görev yapan aile hekimlerimiz 5-6 Eylül tarihleri boyunca […]


Editörün Önsözü İlaçlar hakkındaki yeterli bilgi, tıbbi uygulama açısından çok önemli bir yere sahiptir. Öncelikle kalitesi yüksek olan ve kabul görmüş kaynaklar seçilmeli ve sonrasında bu kaynakların güncel olduğundan emin olunmalıdır. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Eylül 2016 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, doğru ilaç kaynağına ulaşmak için örnekler üzerinden nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmıştır. […]
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial