“Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, etkin bir yapılanmanın oluşturulması, merkez teşkilatımız ile koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla 81 ilde İl Sağlık Müdür Yardımcıları’nın koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerinden temsilcilerin yer aldığı en az 4 kişilik “Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü (AİK-İK)”nün kurulması tamamlanmış ve AİK İl Koordinatörlükleri […]


Editörün Önsözü Clostridium difficile enfeksiyonu potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir enfeksiyondur ve bu durum muhtemelen normal bağırsak florasının bozulması ile sonuçlanan antimikrobiyal kullanımı ile yakından ilişkilidir. Uygun olmayan antimikrobiyal kullanımından kaçınılması bu enfeksiyondan korunmak için en önemli yoldur. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Haziran 2016 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, Clostridium difficile enfeksiyonunun tanı ve tedavisinde dikkat edilmesi gereken […]
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial