“Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, etkin bir yapılanmanın oluşturulması, merkez teşkilatımız ile koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla 81 ilde İl Sağlık Müdür Yardımcıları’nın koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerinden temsilcilerin yer aldığı en az 4 kişilik “Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü (AİK-İK)”nün kurulması tamamlanmış ve AİK İl Koordinatörlükleri […]


Kategori: Duyurular, Videolar

Kategori: Duyurular, Videolar

Dünya Sağlık Örgütü tarafından antibiyotik direnci konusunda tüm dünyada farkındalık oluşturulması ve halk, sağlık çalışanları ve politika yapıcılar arasında iyi uygulamaların teşvik edilmesi amacı ile 18 Kasım’ı içine alan hafta “Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda Kurumumuz tarafından 18 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’da 81 İlimizin sağlık yöneticileri, AİK İl Koordinatörlüğünde görev alan temsilcilerimiz ve sağlık profesyonelleri olmak üzere 2050 kişinin katılımıyla “Akılcı […]


12


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial