“Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında antibiyotiklerin akılcı kullanımın sağlanması yönünde sağlık çalışanlarımızda ve halkımızda farkındalık oluşturmak, bilgi ve bilinç düzeyini artırmak önceliklendirilmiş faaliyet alanlarından birisidir. Bu amaçla 81 İlimizdeki Akılcı İlaç Kullanımı Koordinatörlükleri tarafından illerinde hekimlere yönelik akılcı antibiyotik kullanımı konusunda bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmesi planlamıştır. İllerde yapılacak olan bu eğitimlerde eğitici olarak görev almak üzere belirlenen yaklaşık 300 enfeksiyon uzmanı, […]
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial