Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017″ çalışmaları kapsamında 22 Temmuz 2015 tarihinde Çorum ilinde Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Konferans Salonunda “Akılcı Antibiyotik Kullanımı Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı” yapılmıştır. Toplantı Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özkan ÜNAL ve Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail YÜCEL’in açılış konuşmaları ile başlamıştır. Toplantıda Çorum Tabip Odası […]


“Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, “Tıpta uzmanlık eğitimi sırasında asistan hekimlerin eğitim müfredatına AİK ile ilgili eğitim programı eklenmesinin sağlanması” önemli faaliyetlerden biridir. Asistan hekimlerin uzmanlık öncesinde AİK konusunda farkındalığının ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla asistan hekimlerin eğitim müfredatına 3 günlük “Akılcı İlaç Kullanımı Asistan Hekim Eğitimi” eklenmesi planlanmıştır. Bu eğitim için eğitim modeli ve eğitim […]


“Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, etkin bir yapılanmanın oluşturulması, merkez teşkilatımız ile koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla 81 ilde İl Sağlık Müdür Yardımcıları’nın koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerinden temsilcilerin yer aldığı en az 4 kişilik “Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü (AİK-İK)”nün kurulması tamamlanmış ve AİK İl Koordinatörlükleri […]


“Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında polifarmasi uygulamasının sık karşılaşıldığı geriatrik hasta grubunda ilaçların akılcı kullanımının sağlanması belirlenmiş öncelikli faaliyet alanlarından birisidir. Bu bağlamda yaşlılarda ilaç kullanımında yaşanan sorunların tartışılması, çözüm önerilerinin üretilmesi ve bu alanda uygulamaya konulacak faaliyetler ile ilgili yol haritasının çizilmesi amacıyla 26-27 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara’da “Yaşlılarda İlaç Kullanımında Güncel Sorunlar ve Çözüm […]
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial