Dünya Sağlık Örgütü tarafından, “Eczacının, Akılcı Antibiyotik Kullanımının Teşvik Edilmesinde ve Antimikrobiyal Direncin Önlenmesindeki Rolü: Politikanın ve Deneyimlerin Değerlendirilmesi” hakkındaki raporu yayımlanmıştır.


 “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, ülkemizde yürütülmekte olan ilaçlı tedavilerin akılcı olarak gerçekleştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda, kanıta dayalı güvenilir bir kaynak olarak “Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni” hazırlanmıştır. Bültenimiz, bu kapsamda yayın yapan ve Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu’na (International Society of Drug Bulletins) üye bağımsız ilaç bültenlerini kendisine örnek olarak almaktadır. Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu  “bağımsız […]
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial