18 Kasım 2014 tarihinde Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Samsun’da Akılcı İlaç Kullanımında İlk Adım” Paneli gerçekleştirilmiştir. Panel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki akademisyenlerden Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Doç. Dr. Füsun A. ARTIRAN İĞDE ve Doç Dr. Sırrı BİLGE ile Türk Eczacılar Birliği II. Başkanı  Ecz. Arman ÜNEY ’in desteğiyle,  Samsun İlinde görev yapan yaklaşık 500 sağlık çalışanının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Panelde Akılcı İlaç Kullanımı Birim Sorumlusu […]İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği tarafından düzenlenen “Akılcı İlaç Uygulamaları Eğitim Toplantısı” 8 Kasım 2014  tarihinde Bursa’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda aile hekimlerine yönelik akılcı ilaç kullanımı uygulamaları konusunda akademisyenler tarafından bilgi verilmiştir. Toplantıya Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Daire Başkanı Dr. Ali ALKAN katılım sağlamış, katılımcılara  Verilerle Antibiyotik Kullanımı sunumunu yapmıştır.


“Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, ülkemizde yürütülmekte olan ilaçlı tedavilerin akılcı olarak gerçekleştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda, kanıta dayalı güvenilir bir kaynak olarak “Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni” hazırlanmıştır. Bültenimiz, bu kapsamda yayın yapan ve Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu’na (International Society of Drug Bulletins) üye bağımsız ilaç bültenlerini kendisine örnek olarak almaktadır. Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu  “bağımsız […]


123


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial