“Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, ülkemizde yürütülmekte olan ilaçlı tedavilerin akılcı olarak gerçekleştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda, kanıta dayalı güvenilir bir kaynak olarak “Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni” hazırlanmıştır. Bültenimiz, bu kapsamda yayın yapan ve Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu’na (International Society of Drug Bulletins) üye bağımsız ilaç bültenlerini kendisine örnek olarak almaktadır. Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu  “bağımsız […]


Yalova’da Akılcı İlaç Kullanımı Farkındalık Projesi kapsamında 25 Eylül 2014 tarihinde; Yalova Valiliği, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteği ile “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” konulu panel düzenlenmiştir. Panelde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanı Dr. Ali ALKAN tarafından  “Akılcı İlaç Kullanımı ve Eylem Planı” sunumu, ve Akılcı İlaç Kullanımı Birim […]


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” çalışmaları kapsamında Adana ve Hatay illerinde “Antibiyotiklerin Akılcı Kullanımı Bilgilendirme Toplantısı” 17-18 Eylül 2014 tarihlerinde yapılmıştır.  AİK Bilimsel Danışma Kurulundaki akademisyenlerden Prof. Dr. Dilek ARMAN, Prof. Dr. Ateş KARA ve Doç. Dr. Hasan TEZER’in desteğiyle, 17 Eylül 2014 tarihinde Adana’da ve 18 Eylül 2014 tarihinde Hatay’da o illerde görev yapan […]


Dünya Sağlık Örgütü’nce (DSÖ) desteklenen ve geçici uzman DSÖ danışmanlarınca kurulmuş olan European Drug Utilization Research Group (EuroDURG (Avrupa İlaç Kullanımı Araştırma Grubu)) tarafından Avrupa düzeyinde ilaç kullanımını, tedavi masraflarının azaltılmasını ve tedavi kalitesini araştırmak amacı ile iki yılda bir EuroDURG Toplantısı düzenlenmektedir. 2014 yılı EuroDURG Toplantısı 27-29 Ağustos tarihleri arasında Hollanda’nın Groningen kentinde gerçekleştirilmiştir.  Toplantıda, Akılcı İlaç Kullanımı politikalarının, […]


1234


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial