Hekim, eczacı, yardımcı sağlık personeli, halk ve ilaç sektörüne yönelik olarak AİK konusunda farkındalık oluşturmak, paydaşların bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak amacı ile “Akılcı İlaç Kullanımı Proje Yarışması” düzenlenmiştir. Yarışmaya Ülkemizdeki ve K.K.T.C.’deki hekimler, eczacılar, diş hekimleri, hemşireler, diğer yardımcı sağlık personelleri ve sağlık meslek mensuplarını yetiştiren Tıp Fakülteleri, Eczacılık Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakülteleri, Hemşirelik Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve […]


Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de karşı karşıya olduğu önemli sağlık sorunlarındandır. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerileri doğrultusunda Ülkemizde sağlık çalışanlarında ve halkımızda akılcı ilaç kullanımı yönünde davranış değişikliği oluşturma hedefiyle “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu plan kapsamında antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması öncelikli […]


“Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, etkin bir yapılanmanın oluşturulması, merkez teşkilatımız ile koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla 81 ilde İl Sağlık Müdür Yardımcıları’nın koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerinden temsilcilerin yer aldığı en az 4 kişilik “Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü (AİK-İK)”nün kurulması 2014 yılında tamamlanmıştır. 2014 yılı […]


Aile hekimlerimize yönelik olarak İstanbul’da 12-13 Ekim 2017 tarihlerinde “1. Olgular Eşliğinde Rasyonel Farmakoterapi Eğitimi” gerçekleştirildi.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial