Editörün Önsözü Akut sinüzit ve boğaz ağrısı kolayca teşhis edilemez. Böyle hastalarda antibiyotikler nadiren fayda sağlar. Hekimler, hem bireyler için hem de toplumun tamamı için antibiyotiklere karşı direnç gelişimi riskinin farkında olmalıdır. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Kasım 2016 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, boğaz ağrısı ve akut sinüzitte tedavi yaklaşımları ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır.   […]


Editörün Önsözü Gastro-özofajiyal reflü hastalığı en yaygın görülen gastrointestinal durumlardan biridir ve önemli bir morbidite sebebidir. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Aralık 2016 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, gastro-özofajiyal reflü hastalığında tedavi yaklaşımları ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır.   “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, ülkemizde yürütülmekte olan ilaçlı tedavilerin akılcı olarak gerçekleştirilmesine yönelik yapılan […]


Editörün Önsözü  İlaç kullanımı, anne sütü ile beslenen bebekler için göreceli olarak güvenlidir. Süt ile alınan doz genellikle azdır ve yenidoğanlar ve bebekler için güvenli olduğu bilinen dozdan çok daha düşüktür. Ancak ilaçların emzirme döneminde güvenlikleri ile ilgili güvenilir ve güncel kaynaklara danışılması önemlidir. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Ekim 2016 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, emzirme döneminde ilaç kullanımı […]


Editörün Önsözü İlaçlar hakkındaki yeterli bilgi, tıbbi uygulama açısından çok önemli bir yere sahiptir. Öncelikle kalitesi yüksek olan ve kabul görmüş kaynaklar seçilmeli ve sonrasında bu kaynakların güncel olduğundan emin olunmalıdır. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Eylül 2016 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, doğru ilaç kaynağına ulaşmak için örnekler üzerinden nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmıştır. […]


123


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial