Akut üriner sistem enfeksiyonu antibiyotiklerin yaygın olarak kullanıldığı endikasyonlardan biridir. Ancak enfeksiyona neden olan Gram (-) organizmalar antibiyotiklere daha fazla direnç göstermektedir. Antimikrobiyal direnç dünya genelinde yüksek mortalite, morbidite ve maliyete sebep olur ve tedavi edilmesi zordur. Ayrıca enfeksiyonlarla ilişkili olarak artmaktadır.1-3 Bu nedenle ampirik tedavinin başarısız olma olasılığı yüksektir. Bu da oral tedavi seçeneği olmadığından hastanede yatışa ve IV […]


Avustralya’daki antibiyotik kullanımının çoğu reçeteli kullanımdan kaynaklanmaktadır. Ancak antibiyotikler tamamen zararsız değildir ve uzun süreli kullanımı bireylerde/toplumda toksisite, alerji (anaflaksi dâhil), Candida, Clostridium difficile enfeksiyonu ve antimikrobiyal direnç gibi advers olayların görülme sıklığını arttırır. Tedavi için antibiyotik kullanımına karar verildiğinde, kısa süreli tedavilerin de sık görülen enfeksiyonlar için standart tedaviler kadar etkili olduğu bilinmektedir. Antimikrobiyallerin kısa süreli kullanımlarının; advers etkilerini […]


Yaşlı yetişkinler, nüfusun %20’sini oluşturmaktadır ancak tüm reçeteli ilaçların %50’sini bu gruptakiler kullanmaktadır. Bu gruptaki hastaların tedavi rejimi genellikle birden fazla ilaçtan (polifarmasi) oluştuğundan; kullanılan ilaçların farmasötik dozaj şekilleri hastanın tedaviye uyuncu açısından oldukça önemlidir. Ayrıca bazı fizyolojik ya da patolojik nedenlerden ötürü yaşlılarda görülen disfaji (yutma güçlüğü) tedavi uyuncunu dolayısıyla da tedaviyi etkileyen önemli faktörlerdendir. Öyle ki yaşlı hastaların […]


Yaygın göz enfeksiyonları aile hekimlerinin en çok karşılaştığı problemlerden birisidir. Özellikle göz uzman hekiminin bulunmadığı yerlerde aile hekimlerinin basit göz enfeksiyonları ile körlüğe kadar gidebilecek ciddi göz enfeksiyonları arasındaki farkları anlayabilmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca göz enfeksiyonları, antibiyotiklerin reçete edildikleri ana endikasyonlar arasında da yer almaktadır. 18 Kasım günü Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından Avrupa Antibiyotik Farkındalık […]

Kategori: Duyurular, E-BültenSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial