Gebelikte ve doğum sonrası dönemde tiroid fonksiyon bozukluğu, yaygın görülen ve sonuçlarının hem anneyi hem de bebeği etkilediği bir sağlık sorunudur. Potansiyel problemler arasında preeklampsi, prematürite ve konjenital anormallik bulunur. Tedavi öncelikli olarak aile hekimleri tarafından yönetilmeli, tiroid fonksiyon testleri gebelik boyunca ve doğumdan sonra düzenli olarak takip edilmelidir. Tedavide anne ve bebekte görülmesi muhtemel advers etkileri minimuma indiren en […]

Kategori: Duyurular

Antihistaminikler alerjik durumların tedavisinde kullanılır. Histamin salınımı sonucu ortaya çıkan kaşıntının tedavisinde yararlıdırlar. Alerjik rinit, alerjik konjonktivit ve ürtiker tedavisinde de rol oynar ancak akut anafilaksi, soğuk algınlığı ve grip tedavisinde yeri yoktur. Sedatif etkinliği yüksek birinci kuşak antihistaminiklerin çocuklarda, dikkat gerektiren makine ve araç kullanan kişilerde ve özellikle antikolinerjik etkileri sebebiyle yaşlı hastalarda kullanılması önerilmez. Bu sebeple tedavideki yerlerini […]

Kategori: Duyurular

Çocukluktan yetişkinliğe geçerken reçeteleme sürecinde bazı değişiklikler meydana gelir. Ergenler, sağlık ve tedavi yönetimi dâhil olmak üzere yaşamın tüm alanlarında özerklik kazanma sürecinde olan dinamik bir gruptur. Olgunlaştıkça tıbbi tedavilerini kabul etme kapasitesine sahip olurlar. Önerilen tedavi seçeneklerinden birine karar verirken yetkinliklerinin değerlendirilmesi gerekir. Tedavinin ne için olduğu ve neden gerekli olduğu, olası etkileri ve yan etkileri, tedavi olmadığı takdirde […]

Kategori: Duyurular

15 Mart 2019 tarihinde Aksaray’da hekimlerimize ve eczacılarımıza yönelik “Akılcı İlaç Kullanımı Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.

Kategori: DuyurularSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial