Kategori: Duyurular, Videolar

Editörün Önsözü Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hem pulmoner hem de sistemik bulguları olan karmaşık bir hastalıktır. Hastalıkla birlikte komorbidite ve mortalite riski ciddi oranda artar. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Mart 2017 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, KOAH’ın tanı ve tedavisinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır. “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, ülkemizde yürütülmekte olan ilaçlı […]


Dairemiz tarafından 18-19 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul’da “Diş Hekimliğinde İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi Ön Çalışma Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.


Kurumumuz ve Muğla Eczacı Odası işbirliği ile 25 Ocak 2017 tarihinde Muğla’da görev yapan eczacılara yönelik “Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı” düzenlenmiştir.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial