Diyare, günde üç veya daha fazla yumuşak veya sıvı dışkılama (veya kişi için normal olandan daha sık dışkılama) olarak tanımlanır. Diyare, dünyadaki çocuk ölümleri ve hastalıklarının önde gelen nedeni olup her yıl yaklaşık 525.000 çocuğun ölümüne sebep olmaktadır. Çoğunlukla kontamine gıda ve su kaynaklarından kaynaklanmaktadır. Güvenli içme suyu, iyileştirilmiş sanitasyon ve sabunla el yıkama dahil olmak üzere diyareyi önlemeye yönelik […]

Kategori: Duyurular

Tekrarlayan baş ağrısıyla karakterize baş ağrısı bozuklukları, sinir sisteminin en sık görülen rahatsızlıkları arasındadır. Yetişkin nüfusun neredeyse yarısının, yılda en az bir kez baş ağrısı çektiği tahmin edilmektedir. Baş ağrısı sadece bir sağlık sorunu olmayıp kişilerin hayat kalitesini üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. Baş ağrısı bozuklukları, bozulmuş yaşam kalitesi ve finansal maliyet dâhil olmak üzere hastalara fark edilebilir bir yük […]

Kategori: Duyurular

Antibiyotiklerin akılcı kullanılmasını sağlamak hedefiyle antibiyotikleri reçeteteleyen kıymetli hekimlerimize faydalı olacağı düşüncesiyle akılcı antibiyotik kullanımı ilkeleri süzgecinden geçirilerek hekimlik pratiğinde kullanabilecekleri “Erişkin Hastada Antibiyotik Kullanımına Akılcı Yaklaşım” kitabı hazırlanmıştır. Her biri alanında uzman kıymetli hocalarımızın desteği ile ortaya konulan bu kitapta, hekimlikte sıklıkla karşılaşılan enfeksiyon hastalıklarına yaklaşım değerlendirilmiştir. Bu kapsamda dokuz farklı konu başlığı ele alınmış ve bu başlıklar altında […]


Antibakteriyellerin keşfinin, insanın hayat kalitesine ve yaşam süresine pozitif katkılarının olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Söz konusu olumlu katkılar, bu grup ilaçların ancak gerektiği durumlarda ve kişinin özellikleri göz önünde bulundurularak, doğru dozda ve doğru sürede kullanımıyla gerçekleşecektir. Aksi halde enfeksiyonlar ile mücadelede galibiyet söz konusu olamayacaktır. Kurumumuzca, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda Ülkemizde yürütülmekte olan “Akılcı İlaç Kullanımı Programı” […]

Kategori: DuyurularSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial