Astım, hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyen, bulaşıcı olmayan önemli bir hastalıktır. Akciğerlerdeki küçük hava yollarının inflamasyonu ve daralması, öksürük, hırıltı, nefes darlığı ve göğüste sıkışmanın herhangi bir kombinasyonu astım semptomlarına neden olmaktadır. 2019 yılında astımın 262 milyon kişiyi etkilediği ve 461 bin kişinin ölümüne neden olduğu tahmin edilmektedir. İnhaler ilaçlar, astım semptomlarını kontrol ederek astımı olan kişilerin normal ve […]

Kategori: Duyurular

Romatizmal kalp hastalığı, 25 yaşın altındaki kişilerde en sık görülen kalp hastalığıdır. Bu hastalık, Grup A streptokokların neden olduğu boğaz enfeksiyonuna karşı otoimmün inflamatuvar reaksiyon sonucunda gelişen bir veya birkaç romatizmal ateş epizodunun kalp kapakçıklarında neden olduğu hasardan kaynaklanır. En sık çocukluk çağında ortaya çıkar ve ömür boyu sakatlığa ya da ölüme yol açabilir. Romatizmal kalp hastalığı, streptokok enfeksiyonlarını önleyerek […]

Kategori: Duyurular

Dünya genelinde obezite, 1975 yılından günümüze neredeyse üç katına çıkmıştır. 2016 yılında 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin %39’unun fazla kilolu ve %13’ünün obez olduğu bilinmektedir. Bir zamanlar yüksek gelirli ülkelerin sorunu olarak kabul edilen aşırı kilo ve obezite, şimdi düşük ve orta gelirli ülkelerde özellikle kentsel nüfusta artış göstermektedir. Obezite önlenebilir bir durumdur. İnsanların sağlıklı bir kiloya ulaşmasına, bu kiloyu […]

Kategori: Duyurular

Epilepsi, bulaşıcı olmayan kronik bir hastalık olup her yaştan insanı etkileyebilmektedir. Altta yatan birçok hastalık epilepsiye yol açabilse de, vakaların yaklaşık yarısında hastalığın nedeni hala tam olarak bilinmemektedir. Dünya genelinde yaklaşık 50 milyon insanın epilepsi tanısı aldığı tahmin edilmektedir. Bu nedenle dünya genelinde en yaygın görülen nörolojik hastalıklardan biri olarak kabul edilmektedir. Doğru teşhis ve tedavi ile epilepsi hastalarının yaklaşık […]

Kategori: DuyurularSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial