Pnömoni, akciğerleri etkileyen akut solunum yolu enfeksiyonudur. Akciğerler, sağlıklı bir insan nefes aldığında hava ile dolan alveol denilen küçük keselerden oluşur. Pnömoni mevcutsa, alveoller irin ve sıvı ile dolar, bu da nefes almayı ağrılı hale getirir ve oksijen alımını sınırlar. Pnömoni dünya çapında çocuklarda en çok ölüme neden olan enfeksiyöz etkendir. Pnömoniye virüsler, bakteriler veya mantarlar neden olabilir. Ancak bağışıklama, […]

Kategori: Duyurular

Hamilelik sırasında aşılama, anneleri grip gibi enfeksiyonlara karşı daha savunmasız oldukları bir süre boyunca korumak için etkili bir stratejidir. Hamilelikte yapılan aşılamanın bebeği hayatın ilk birkaç ayında koruduğuna ilişkin veriler mevcuttur. Sağlık profesyonelleri tarafından yapılan önerilerin hamile bir kadının karar vermesi sırasında en önemli faktör olduğu gösterilmiştir. Bu sebeple bağışıklama, doğum öncesi bakımın rutin bir parçası haline gelmektedir. Bu konunun […]

Kategori: Duyurular

Antibiyotikler, mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde ve profilaksisinde kullanılan, klinik açıdan büyük önem taşıyan ilaçlardır. Mevcut antibiyotiklerin gereksiz/aşırı kullanımı sonucu insanlar, hayvanlar ve bitkiler arasında ortaya çıkan ve hızla yayılan antimikrobiyal direnç yalnızca ülkemizi değil tüm dünyayı tehdit eden ciddi bir problemdir. Acil bir önlem alınmadığı takdirde hastalık süresi uzayacak, tedavi maliyetleri artacak ve mevcut antimikrobiyallerin yetersizliğine bağlı mortalite ve […]

Kategori: Duyurular

İnfluenza enfeksiyonu genelinde önemli hastalık yükü oluşturan ciddi bir halk sağlığı problemidir. Tedavide ana hedef semptomların kontrol altına alınması ve sekonder komplikasyonlarının yönetimidir. İnfluenzanın proflaksi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar nöraminidaz inhibitörleri ve adamantanlar olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Hastalığın ve ciddi komplikasyonların önlenmesi için en önemli müdahale rutin aşılama yapılmasıdır. Özellikle çocukların, 65 yaş üzeri yetişkinlerin ve hastalar ile […]

Kategori: DuyurularSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial