Kitaplar


Kategori: Kitaplar, Yayınlar

Akılcı olmayan ilaç kullanımı; bütün dünyada, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde en temel sağlık sorunlarından biridir ve tedavisi güç bir alışkanlıktır. Yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır. Bunlardan bazısı gereksiz ve yanlış tüketime bağlı sorunlardır ki bunların içinde en önemlisi antibiyotiklere direnç gelişimidir. Bir diğer boyut, ekonomik sorunlardır; yüksek ilaç harcamaları sosyal güvenlik kurumlarına ağır bir yük getirmekte, geri ödemede ciddi ödeme sorunlarına yol açmaktadır.

Kategori: Kitaplar, Yayınlar

Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini benimseme ve bu ilkeleri en iyi şekilde hayata geçirmeye çalışma tüm sağlık çalışanlarının en başta gelen görevleri arasındadır. Hekimler, hastaların tedavisini düzenlerken tedavi seçiminden tedavinin hastaya sunumuna, tedavi sürecinin takip edilmesinden sonuçlarının değerlendirilmesine kadar tüm aşamalarda birinci derecede söz sahibi kişiler olduklarından; akılcı ilaç kullanımı gündeme geldiğinde ilk akla gelen meslek grubunu oluştururlar.

Kategori: Kitaplar, Yayınlar

Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) ilkeleri doğrultusunda sağlık hizmetinden yararlanma, en ön sıralarda gelen hasta hakları arasındadır. Bu haktan hastaların gereği gibi yararlanıp yararlanmadığını belirlemede evrensel ölçekte birtakım standartlar bulunmaktadır.

Kategori: Kitaplar, Yayınlar

12


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial