RehberlerBirinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri'nin oluşturulmasında amacımız hasta bakım kalitesinin artması, hedefimiz alanda çalışan hekimlerin gereksinim duyduğu bilimsel, kanıta dayalı, uygulanabilir ve güncel bir rehber geliştirmektir. Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri öncelikle birinci basamakta çalışan hekimler için hazırlanmıştır ve bir yol gösterici niteliğindedir. Rehberiniz, ülkemizde en sık görülen ve alanda çalışan hekimlerin böyle bir rehberde olmasını istedikleri sağlık sorunlarını kapsamaktadır.

Kategori: Rehberler, Yayınlar

Birinci Basamağa Yönelik Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi Rehberleri’nin oluşturulmasında, hastaya ilk müdahale eden hekimler için bu alanda bilimsel, güncel bilgileri içeren ve uygulamaya yönelik bir kaynak eksikliğinin giderilmesi amaçlanmıştır. Rehberlerde Türkiye’de sık görülen zehirlenmelerin yer alması hedeflenmiştir. Sık görülen zehirlenme konu başlıkları Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Zehir Araştırmaları Müdürlüğü Ulusal Zehir Merkezinden alınan veriler doğrultusunda belirlenmiştir.

Kategori: Rehberler, Yayınlar

Eğiticinin Reçete Yazma Rehberi, Reçete Yazma Rehberinin tamamlayıcı bir cildidir. Hedeflediği kitle mezuniyet öncesi dönemde tıp öğrencilerini eğitirken Rehberi kullanmak isteyen üniversite öğretim üyeleridir. Ana amaçlan Rehbeftn altında yatan eğitim yaklaşımını açıklamak; Rehbef\ farmakoterapinin nasıl öğretileceğini açıklamak; öğrencilerin, eğiticilerin ve kursun değerlendirilmesi için pratik önerilerde bulunmak; ve probleme dayalı farmakoterapi eğitimini harekete geçirmek için gereken desteğe yardım etmektir.

Kategori: Rehberler, Yayınlar

12


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial