EDİTÖRÜN ÖN SÖZÜ Kırılgan bireyler, ilaç kullanımları ve farmakokinetik ve farmakodinamik parametrelerde olası değişiklik nedenleri ile artan insidans ve şiddette advers ilaç olayları yaşayabilmektedir. Reçeteleme yapılırken hastanın bakım, işlev, komorbiditeler ve genel ilaç yükü hakkında hedeflerin göz önünde bulundurulması önemlidir. Kırılgan hastaların tedaviden yarar sağladıklarına emin olunması için tüm ilaçların sıklıkla değerlendirilmesi gerekmektedir.  Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Nisan 2018 […]


EDİTÖRÜN ÖN SÖZÜ Obez hastalar için optimal dozun tahmin edilmesi zordur ve çoğu durumda durum karmaşıktır. İdame dozlarının toplam vücut ağırlığına dayanması, farklı vücut kompozisyonlarında farklı bir ilaç tepkisi ile sonuçlanabilmekte ve buna bağlı olarak da genellikle advers olay riskini artırmaktadır. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Mart 2018 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, yetişkin obez hastalarda ilaç dozlaması hakkında dikkat […]


EDİTÖRÜN ÖN SÖZÜ Sağlık mesleği mensupları arasındaki ekip çalışması, iletişim ve işbirliği, sağlık bakımının güvenli ve etkin bir şekilde uygulanması için önemlidir. Aile hekimleri ve eczacılar arasında daha fazla işbirliğinin hasta bakımını iyileştirebileceğine dair kanıtlar bulunmaktadır. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Şubat 2018 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, eczacıların birinci basamak sağlık hizmetlerinde genişlemekte olan rolü hakkındaki hususlar ele alınmıştır. […]


EDİTÖRÜN ÖN SÖZÜ Fonksiyonel dispepsi hastaya sıkıntı veren ve yaşam kalitesini etkileyen bir hastalıktır ancak uzun vadede mortaliteye etkisi yoktur. Fonksiyonel dispepsinin doğru teşhis edilmesi, uygun tedavinin uygulanması ve gereksiz işlemlerin veya tedavilerin azaltılması açısından önemlidir. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Ocak 2018 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, fonksiyonel dispepsinin tanı ve tedavisinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır. “Akılcı […]
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial