Yayınlar


Kategori: Kitaplar, Yayınlar


Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri'nin oluşturulmasında amacımız hasta bakım kalitesinin artması, hedefimiz alanda çalışan hekimlerin gereksinim duyduğu bilimsel, kanıta dayalı, uygulanabilir ve güncel bir rehber geliştirmektir. Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri öncelikle birinci basamakta çalışan hekimler için hazırlanmıştır ve bir yol gösterici niteliğindedir. Rehberiniz, ülkemizde en sık görülen ve alanda çalışan hekimlerin böyle bir rehberde olmasını istedikleri sağlık sorunlarını kapsamaktadır.

Kategori: Rehberler, Yayınlar

Hastane Hizmet Kalite Standartları'nda yer alan Akılcı İlaç Kullanımı maddelerini açıklayıcı "Hastane Hizmet Kalite Standartları, Akılcı İlaç Kullanımı İle İlgili Kılavuz" 06/10/2011 tarihli ve 8685 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulmuştur.

Kategori: Kılavuzlar, YayınlarSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial