Editörün Önsözü Düşük doz aspirin de dâhil non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar (NSAEİ) kronik kullanımı gastrointestinal mukozal hasar ile ilişkilidir. Daha önce geçirilmiş peptik ülser hastalığı öyküsü, ilerlemiş yaş, kortikosteroidlerin ve antikoagülanların birlikte reçetelenmesi ve NSAEİ’lerin yüksek doz ve uzun süreli kullanımı gibi çoklu risk faktörleri olan hastalar önemli gastrointestinal toksisite açısından en yüksek risk altındadır. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Temmuz […]


Editörün Önsözü Nabız basıncı, sistolik ve diyastolik kan basıncı arasındaki farktır. Atım hacmi ve damar direncinden etkilenir. Gelecekteki kardiyovasküler olayların bir göstergesi olabileceği görüşü bulunmakla birlikte bu durum henüz meta-analizlerle doğrulanmamıştır. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Mayıs 2017 sayısında çevirisi yapılmış olan bu makalede, nabız basıncının kardiyovasküler olayların görülmesi üzerine etkisi incelenmiştir. “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, […]


Editörün Önsözü Klinik laboratuvarlarda kültür dışı teşhis yöntemleri giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu yöntemler, sonuç alma sürelerini iyileştirmişlerdir ve genellikle kültürden daha duyarlıdırlar. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Haziran 2017 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, kültür dışı tanı yöntemleri ve özellikleri ele alınmıştır. “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, ülkemizde yürütülmekte olan ilaçlı tedavilerin akılcı olarak gerçekleştirilmesine yönelik […]


Editörün Önsözü Eylül 2011 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Ofisi, antimikrobiyal dirençle mücadele edebilmek için stratejik eylem planını hayata geçirme kararı almıştır. Bu planın önemli maddelerinden birisi de antimikrobiyal ilaçların tüketim miktarlarının belirlenmesi ve antibiyotiklerin akılcı kullanılmasının sağlanmasıdır. 1997 yılından beri Avrupa Birliğine üye olan ülkeler, Norveç ve İzlanda Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) çatısı altında antimikrobiyal […]


123


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial